Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru od predávajúceho . Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka v internetovom obchode www.miatex.sk, telefonicky +421 907 256 554 , e-mailom miatexsro@gmail.com
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v  objednávke. Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačových materiáloch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. V prípade nezrovnalosti Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených pri registrácii a v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je na našej strane prijatá v okamihu Vášho potvrdenia objednávky, potom najneskôr nasledujúci pracovný deň bude Vaša zásielka expedovaná. Pred samotnou expedíciou tovaru Vás ešte môžeme kontaktovať  pre upresnenie prípadných detailov.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 1 hodiny zrušiť telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

5. BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA TOVARU

Objednaný tovar je možné zaplatiť na dobierku (pri doručení Slovenskou poštou), v hotovosti ( pri osobnom prevzatí v našej predajni), prípadne po predchádzajúcej dohode faktúrou.

6. DODACIA LEHOTA

Tovar je bežne odosielaný ešte v  deň objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň. O prípadnej zmene dodacej lehoty budeme okamžite kupujúceho informovať.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Plne v súlade s ustanovením par. 12 ods. 1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 Pri vrátení tovaru do 14 dní Vám vrátime peniaze alebo vymeníme za iný tovar podľa Vášho želania. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Podmienky pre vrátenie tovaru:
- tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho dodania
- tovar musí byť kompletný, nepoužívaný a nepoškodený vrátane pôvodného obalu
- s dokladom o kúpe (pokladničný blok, faktúra)

Tovar zasielajte na adresu:

Emília Vincurová-MIATEX

Pod Kalvariou 2103 Topolčany 955 01

Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku) a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie behom prepravy k nám.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený na Vaše náklady späť.

8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Ak sa na tovare pri jeho používaní prejaví závada, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného poriadku.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady vzniknuté bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom miatexsro@gmail.com alebo telefonicky +421 907 256 554
2) tovar pošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu a tel. číslo
4) priložte tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácii budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

Zákony a predpisy:

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9. NEVYZDVIHNUTÁ ZÁSIELKA

V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia par. 622 a ust. 623 podľa občianskeho, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.